Współpraca

MARIETTA BUSZKA

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada duże doświadczenie procesowe w postępowaniach prowadzonych przed sądami pracy oraz jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych dla nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla branży edukacyjnej z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.