Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Sierpień 7, 2019 Ewa Ręczkowska 0

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, które przysługuje ubezpieczonemu, w sytuacji gdy dziecko lub chory członek rodziny ubezpieczonego wymagają opieki. Czym jest zatem dodatkowy zasiłek opiekuńczy i komu przysługuje?